دادخواه
 
 
در خصوص موضوعات حقوقی و بعضا غیر حقوقی
 
کهنه بودن قوانین مربوط به قانون تجارت، سکوت قانون در عصه های جدید تجارت جهانی، چند پارگی و قوانین پراکنده و اصلاحات فراوان قانون فعلی، باعث شد تا در سال 1381 مسئولین وقت تصمیم به تدوین لایحه جامع قانون تجارت بگیرند. بنابراین امر تدوین پیش نویس لایحه جدید قانون تجارت را به وزارت بازرگانی سپردند تا با همکاری وزارت صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و کار و امور اجتماعی قانونی جامع و مانع تدوین شود.
اولین پیش نویس این لایحه مشتمل بر 1100 ماده در سال 1382 تدوین گشت اما متاسفانه امر تصویب قوانین در کشور عزیز ما به دلیل تغییرات فراوان مدیریتی همواره زمانبر و فرسایشی است. البته اگر صرف این زمان طولانی برای رسیدن به قانونی جامع، مانع و خالی از اشکال باشد، آن را به فال نیک می گیریم. در حال حاضر این قانون مراحل نهایی تصویب را گذرانده و انشالله به زودی اجرایی می شود.
در میان اعضای کمیته کارشناسی قانون تجارت جدید اسامی بزرگانی از علم حقوق چون:
دکتر بیعا اسکینی، دکتر ناصر کاتوزیان، دکتر محمد صقری، دکتر بهرام بهرامی، دکتر ستار زرکلام و بسیاری بزرگان دیگر به چشم می خورد.
با تصویب قانون جدید تجارت قوانین ذیل صریحاً نسخ خواهند شد:
قانون تجارت مصوب 1311
اصلاحیه قانون تجارت مصوب 1347
آئین نامه اداره تصفیه امور ورشکسته 1318
آئین نامه در آمد صندوق الف و صندوق ب مصوب 1319
نظام نامه امور ورشکستگی قانون تجارت مصوب 1311
قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از ورشکستگی کارخانه های کشور مصوب 1343
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376
قانون صدور چک و الحاقیه های آن
قانون ثبت شرکت ها

برای دریافت نسخه PDF لایحه جدید قانون تجارت کلیک کنید:

قانون جدید تجارت |+| نوشته شده در  پنجشنبه پنجم اسفند ۱۳۸۹ساعت 19:33  توسط سیاوش اسکندرزاد  | 
 
  بالا